czcz sksk enen

Hryprodva.cz

facebook youtube discord instagram instagram

Pravidlá hry Prší

Pravidlá

Každý hráč dostane na začiatku hry 4 karty.Jedna karta sa položí na stôl lícom nahor. Hráč musí vždy vyložiť kartu rovnakej farby alebo rovnakej hodnoty ako vyložená karta. Vrchná karta môže byť umiestnená na ľubovoľnú kartu okrem práve zahraného esa alebo sedmičky.Hráč, ktorý umiestnil vrchnú kartu, oznámi jej farbu. Táto farba potom musí byť farbou karty, ktorá sa následne zahrá.Hráč, ktorý hrá hneď po rozdaní sedmičky, si musí líznuť dve karty alebo rozdá ďalšiu sedmičku. Lízanie prechádza na ďalšieho hráča v poradí a počet lízaných kariet sa vždy zvyšuje o dve. Hráč, ktorý je na ťahu po rozdaní esa, stojí, t. j. nemôže hrať toto kolo alebo musí rozdať ďalšie eso. V prípade, že hráč nemôže alebo nechce položiť kartu, musí si vziať kartu z balíčka.

Víťaz hry

Víťazom sa stáva hráč, ktorý ako prvý odhodí všetky karty z ruky. Posledný hráč prehrá a v ďalšom kole zamieša a rozdá Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)