czcz sksk enen

Hryprodva.cz

facebook youtube discord instagram instagram

Pravidlá hry Slovný futbal SK

Cieľ hry

Vytvoriť z 11 písmen čo najviac podstatných mien v 1. páde jednotného a množného čísla. Hrá sa 6 kôl, 1 kolo trvá 90 sekúnd. Po dokončení kola dôjde k porovnaniu zoznamov slov oboch hráčov, rovnaké slová sa vyradia z ich zoznamov a písmená zvyšných slov sa zobrazia v trajektórii s 21 pozíciami na futbalovom ihrisku. Gól padne až po prekonaní bránkovej čiary, čo predstavuje 22 a viac písmen. Ak obaja hráči prekonajú bránkovú čiaru, tak gól dáva hráč s väčším počtom písmen. Ak ani jeden hráč nepresiahne bránkovú čiaru, počet nahraných písmen sa presunie do ďalšieho kola.

Tresty – žltá a červená karta

Hráč musí splniť v každom kole 2 podmienky: 1. Použiť všetky písmená. Ak hráč nepoužije všetky písmená, bude potrestaný žltou kartou. 2. Vytvoriť dlhšie slovo než je súperovo najdlhšie slovo. Ak hráč vytvorí kratšie slovo než je súperovo najdlhšie slovo, bude potrestaný žltou kartou. Za každé 2 žlté karty dostane hráč 1 červenú kartu, čo znamená odobratie jedného písmena.

Ovládanie

Slová sa tvoria klikaním myšou na jednotlivé písmená v zásobníku alebo písaním z klávesnice počítača.

Nastavenia

Stlačením ozubeného kolieska v ľavom dolnom rohu obrazovky môžete prispôsobiť svoje nastavenia. Okrem vypnutia zvukov môžete kliknutím na ikonu ovládača vstúpiť do ponuky, v ktorej si môžete prispôsobiť veľkosť a farby herných ovládacích prvkov. Ak ste prihlásení do svojho herného účtu, môžete tieto nastavenia uložiť kliknutím na tlačidlo "ULOŽIŤ". Vaše nastavenia sa budú následne používať v každej ďalšej hre, ktorú budete hrať.

Pravidlá Slovníka SF

Hráčska komunita si v r. 2012 – 2021 odhlasovala:

1. Platné slová sú:

2. Neprípustné kategórie slov sú:

 • vulgárne slová – v slovníkoch označené skratkou vulg.
 • hrubé slová – v slovníkoch označené skratkou hrub.
 • nárečové slová – v slovníkoch označené skratkou nár.
 • etnografické slová – v SSSJ označené skratkou etnogr. (v KSSJ, SSJ označené skratkou nár.)
 • regionálne slová – v SSSJ označené skratkou region. (v KSSJ, SSJ označené skratkou nár.)
 • krajové slová – v SSJ označené skratkou kraj. (v KSSJ, SSSJ označené skratkou nár.)
 • ľudové slová – v SSJ označené skratkou ľud. (v KSSJ, SSSJ označené skratkou nár.)
 • zriedkavé slová – v slovníkoch označené skratkou zried.
 • pôvodné, originálne slová – v slovníkoch označené skratkou pôv., orig.
 • názvy písmen abecied; výnimku tvoria názvy písmen gréckej abecedy
 • názvy tónov a solmizačných slabík
 • vlastné mená
 • slová obsahujúce písmená Q a W
 • 3. Zdroje, z ktorých sa slová dopĺňajú do hry, sú:

  1. Ortograficko-gramatický slovník slovenčiny z r. 2016 (OGSS)
  2. Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N , O – Pn z r. 2006, 2011, 2015, 2021 (SSSJ)
  3. Slová na písmeno Po – Ž sa overujú v zdrojoch:
  4. Krátky slovník slovenského jazyka z r. 2003 (KSSJ)
  5. Slovník slovenského jazyka z r. 1959 – 1968 (SSJ)
  6. – slová nesmú byť označené ako neprípustná kategória = vulg., hrub., náreč., ...
  Uvedené slovníky sú prístupné na webovej stránke https://slovnik.juls.savba.sk

  4. Zásady navrhovania slov

  Návrhy slov na doplnenie/vyradenie môžu hráči: Každý návrh je hráč povinný overiť v platných zdrojoch: OGSS, SSSJ.

  5. Hlasovanie

  Návrh na zmenu Pravidiel Slovníka SF napíše hráč na verejný čet. admin. Jano po posúdení oprávnenosti návrhu určí dátum, trvanie, obsah a spôsob hlasovania o podanom návrhu. Výsledok hlasovania oznámi admin. Jano hráčom takto: Počet zúčastnených: ZA návrh hlasovalo: PROTI návrhu hlasovalo: Hlasovanie sa uzná za platné len vtedy, ak bude počet zúčastnených minimálne 30. Nový návrh o tej istej veci možno podať najskôr o 6 mesiacov.