czcz sksk enen

Hryprodva.cz

facebook youtube discord instagram instagram

Pravidla hry Slovní fotbal SK

Cíl hry

Vytvořte co nejvíce podstatných jmen z 11 písmen v 1. osobě jednotného a množného čísla. Hraje se na 6 kol, 1 kolo trvá 90 sekund. Po skončení kola se porovnají seznamy slov obou hráčů, stejná slova se z jejich seznamů vyřadí a písmena zbývajících slov se zobrazí na trajektorii s 21 pozicemi na fotbalovém hřišti. Gól je vstřelen po překročení brankové čáry, která představuje 22 nebo více písmen. Pokud oba hráči překročí brankovou čáru, vstřelí gól hráč s větším počtem písmen. Pokud žádný z hráčů nepřekročí cílovou čáru, postupuje se do dalšího kola podle počtu předaných písmen.

Tresty - žlutá a červená karta

Hráč musí v každém kole splnit 2 podmínky: 1. Použijte všechna písmena. Pokud hráč nepoužije všechna písmena, bude potrestán žlutou kartou. 2. Vytvořit delší slovo, než je nejdelší slovo soupeře. Pokud hráč vytvoří kratší slovo, než je nejdelší slovo soupeře, bude potrestán žlutou kartou. Za každé 2 žluté karty obdrží hráč 1 červenou kartu, což znamená odebrání jednoho písmene.

Ovládání

Slova se tvoří klikáním myší na jednotlivá písmena v zásobníku nebo psaním na klávesnici počítače.

Nastavenia

Stisknutím ozubeného kolečka v levé spodní části obrazovky můžete provést přizpůsobení nastavení. Kromě vypnutí zvuků můžete kliknutím na ikonku ovladače vstoupit do menu, ve kterém si můžete přizpůsobit velikost a barvy ovládacích prvků ve hře. Pokud jste přihlášen do svého herního účtu, můžete si toto nastavení uložit stisknutím na tlačítko "ULOŽIT". Poté bude již v každé další Vaší hře použito Vaše nastavení

Pravidlu Slovníku SF

Hráčska komunita si v r. 2012 – 2021 odhlasovala:

1. Platné slova jsou:

2. Nepřípustné kategorie slov jsou:

 • vulgární slova – v slovnících označená zkratkou vulg.
 • hrubá slova – v slovnících označená zkratkou hrub.
 • slova z nářečí – v slovní označená zkratkou nár.
 • etnografická slova – v SSSJ označená zkratkou etnogr. (v KSSJ, SSJ označené zkratkou nár.)
 • regionální slova – v SSSJ označená zkratkou region. (v KSSJ, SSJ označené zkratkou nár.)
 • krajová slova – v SSJ označená zkratkou kraj. (v KSSJ, SSSJ označené zkratkou nár.)
 • lidová slova – v SSJ označená zkratkou ľud. (v KSSJ, SSSJ označené zkratkou nár.)
 • zřídkavá slova – v slovnících označená zkratkou zried.
 • původní, originální slova – v slovnících označené zkratkou pôv., orig.
 • názvy písmen abeced; výjimku tvoří názvy písmen řecké abecedy
 • názvy tónů a solmizačních slabik
 • vlastní jména
 • slova obsahující písmena Q a W
 • 3. Zdroje, ze kterých se slova doplňují do hry, jsou:

  1. Ortograficko-gramatický slovník slovenčiny z r. 2016 (OGSS)
  2. Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N , O – Pn z r. 2006, 2011, 2015, 2021 (SSSJ)
  3. Slova na písmeno Po – Ž se ověřují v:
  4. Krátky slovník slovenského jazyka z r. 2003 (KSSJ)
  5. Slovník slovenského jazyka z r. 1959 – 1968 (SSJ)
  6. – slova nesmí byť označena jako nepřípustná kategorie = vulg., hrub., náreč., ...
  Uvedené slovníky jsou přístupné na webové stránce https://slovnik.juls.savba.sk

  4. Zásady navrhovánía slov

  Návrhy slov na doplnění/vyřazení můžou hráči: Každý návrh je hráč povinný ověřit v platných zdrojích: OGSS, SSSJ.

  5. Hlasování

  Návrh na změnu Pravidel Slovníku SF napíše hráč na veřejný chat. admin. Jano po posouzení oprávněnosti návrhu určí datum, trvání, obsah a způsob hlasování o podaném návrhu. Výsledek hlasování oznámí admin. Jano hráčům takto: Počet zůčastněných: PRO návrh hlasovalo: PROTI návrhu hlasovalo: Hlasování se uznává jako platné jen tehdy, když bude počet účastníků alespoň 30. Nový návrh o té stejné věci je možné podat nejdříve za 6 měsíců.