czcz sksk enen

Hryprodva.cz

facebook youtube discord instagram instagram

Podmínky portálu hryprodva.cz

  1. Je zakázáno používat takové přezdívky, které umožňují jednoznačnou identifikaci uživatele
  2. Je zakázáno používat přezdívky, které napodobují již existujícího uživatele
  3. Přezdívky nesmí obsahovat vulgarismy, urážky či jinak nevhodný obsah
  4. Přezdívky nesmí být ve tvaru e-mailové, nebo webové adresy, ani žádného jiného propagačního charakteru
  5. Je zakázáno používat vulgarismy či urážky v herním chatu
  6. Je zakázáno zneužívat případných chyb nalezených ve hrách nebo jiných částech portálu. Tyto chyby je uživatel povinen neprodleně nahlásit
  7. Každý hráč smí používat pouze jeden herní účet. Tzv. multiúčty mohou být bez předchozího upozornění smazány